2012

  • Nyoman en Mudanis kookten in totaal 2700 kindermaaltijden in kindertehuis Yasa Kerthi, geweldig! Kosten per maaltijd € 0,62.  

  • Tot juli 2012 hebben wij voor 20 kinderen bij Bali Kids de studiekosten betaald. Andere stichtingen hebben het nu van ons overgenomen. De helft van de totale bouwkosten voor het nieuwe centrum van Bali Kids hebben wij bekostigd. 

  • Bij YPAC hebben wij voor drie jongeren de schoolopleiding betaald. 

  • Voor Seraya hebben wij de salariskosten voor Wayan Berata, coördinator en Made Tuti, penningmeester betaald. 

  • Tijdens twee Balireizen heeft Trudy alle projecten weer bezocht en ook ter plekke meegewerkt. Huub en Trudy hebben de opening van Bali Kids bijgewoond en met het Bali Kids-bestuur de toekomst besproken.